MixMeister 3000

MAAKT HET BESTE BEROEP TER WERELD WINSTGEVENDER.

 
 • De MixMeister

  Tot 3 m³ voer wordt in de MixMeister perfect gesneden en gemengd. Na het op maat programmeren, rijdt hij ook door meerdere stallen, om de dieren hun ideale rantsoen meermaals voor te leggen – dat komt overeen met het natuurlijke eetgedrag van de dieren. De rantsoenen worden per opbrengstgroep individueel ingesteld.

 • Uw Voordelen

  Een verbeterde diergezondheid en een economisch duidelijk merkbare opbrengstijging zijn het resultaat. Uw werk met het voeren beperkt zich tot het om de drie of vier dagen vullen van de ruw-voerboxen („FrischMixBoxen“) Daarmee wint u waardevolle tijd, die u voor andere taken kunt gebruiken of met uw gezin kunt doorbrengen.

 • MixMeister 3000 - Afmesten Vleesvee

  Voor elke groep wordt een apart rantsoen gemengd en meerdere keren per dag aangeboden. Via het mestgewicht en de dagelijkse gewichtstoename kunnen de rantsoenen dagelijks worden aangepast, dat heeft een positieve uitwerking op de groei. • „Het werk om te voeren beperkt zich tot het vullen van de ruwvoerboxen, wat meestal om de drie tot vier dagen nodig is.“

 • Ruw - en Krachtvoer

  De ruwvoerboxen (FrischMixBoxen) worden gevuld met hooi, stro, kuilvoerblokken of -balen. Met een bodemketting wordt de silage naar de frees getransporteerd, waar het vers en schoon wordt af gefreesd. Direct uit de ruwvoerboxen of via een transportband komt het voer in de MixMeister. Een innovatief weegsysteem zorgt voor de vereiste precisie en meerdere ruwvoerboxen maken verschillende recepturen mogelijk. Voor bierborstel, bietensnippers of pulp worden universele boxen met vijzels gebruikt.
  De MixMeister 3000 is geschikt voor zeer veel soorten krachtvoer - en mineralen als ook vloeibare voercomponenten. Automatische vulvijzels brengen deze van de binnen- of buitensilo’s in de MixMeister. Zo kunt u individuele recepturen speciaal voor alle opbrengstgroepen aanmaken.

 • Voer á la carte

  Op basis van uw recepturen wordt het benodigde voer afgefreesd en via een transportband in de MixMeister 3000 getransporteerd.

 • Automatisch voeren 

  De MixMeister rijdt naar het voerhek en verzorgt daar de aparte groepen.

 • Optimaal Mengsel

  Alles wordt perfect gesneden en gemengd met de gewenste krachtvoer of mineralencomponenten.

 • Schoon Werk

  De MixMeister voert regelmatig zijn „Butler-functie“ uit – het weggeschoven voer wordt weer naar het voerhek geschoven en mengt het met het krachtvoer als lokvoer.

 • Eenvoudig te installeren

  Het volle gewicht van de MixMeister wordt door twee wielen gedragen. Een geleiderail langs het voerhek geleidt de MixMeister. De eenvoudige constructie kan relatief gemakkelijk en voordelig, ook naderhand, worden ingebouwd.

 • Homogeen Mengsel

  De aansturing van het toerental bij het snijden en het mengen garandeert de best mogelijke voerkwaliteit. Om het even of het ruwvoer nu vochtig, droog, lang of kort is, het mengsel is bijzonder homogeen.

 • Energiebesparend

  Het vrije valsysteem van de verticale menger is zeer energie zuinig. Kleine hoeveelheden en korte mengtijden zorgen voor een gering energieverbruik en minder slijtage. Trekker en voermengwagen kunt u zich uitsparen, evenals brandstof en werktijd.

 • 40 Diergroepen en Recepten

  Het veelvoud aan ruw- en krachtvoer maakt het mogelijk individuele mengsels aan te maken – altijd constant en op de dezelfde tijd tot voor 40 opbrengstgroepen.

 • Gewoon intelligent

  De bediening is eenvoudig in gebruik. De elektronica is beschermd, tegen stof en spatwater, in een robuuste behuizing ondergebracht. COCO werkt ook in de MixMeister – benut het comfort van ons Cow Control Systeem.

 • ^