Veehouder: Het beste beroep ter wereld!

Wij maken het nog beter.

 
 • Voer controle doormiddel van schudbox

  Wasserbauer verhoogt de melkgift met "Shaky"

  Naast continuïteit in voeding is continuïteit in de mix ook cruciaal. Als men dit eerder op het oog heeft, geeft dit vertrouwen om de structuur aan te bieden die nodig is voor de vorming van een goed pensniveau en pensmat. Daarom worden vandaag de dag schudboxen gebruikt. Deze "controle" lijkt veel boeren overbodig, maar de kudde in de voedingswereld van Wasserbauer laat zien dat zelfs deze puzzelsteen een gezonde en efficiënte kudde van belang is.
  Met de juiste controle kan deze waarde aanzienlijk worden verhoogd.

 • Shaky, de schudbox voor de innovatieve melkveehouder van vandaag!

  Shakerboxen zijn zeefboxen, die het silage in verschillende lengtes verdelen met verschillende gatdiameters.

  Dit toont heel goed aan dat er altijd voldoende lange stukken in het rantsoen zijn om de pensenmat te bouwen en te onderhouden. Maar zoals we vandaag kennen, is het voldoende als ongeveer 10% van het gewicht van een rantsoen langer is dan 1,9 cm. Er is meer nodig voor de pensenmat. Dit vermindert het volume van het rantsoen en zorgt ervoor dat koeien meer kunnen opnemen. Tegenwoordig is het ook bekend dat de gezondheid van pensmicro-organismen een fysisch effectieve celwandhoeveelheid (PENDF) vereist. Dit omvat alle delen van een rantsoen met een lengte van meer dan 4 mm. Daarom heeft Wasserbauers Schüttelbox, in tegenstelling tot anderen, een derde zeef met een gatdiameter van 4 mm.

  Met de schudbox dient u  één keer per week de structuur van het rantsoen te controleren zoals dit gedaan wordt in de Wasserbauer voedings advieswereld. Als het verandert, worden de messen gecontroleerd in de menger. Tegelijkertijd wordt de mengtijd overeenkomstig aangepast.

  Continuïteit wordt zo het leidende principe van het leiderschap op deze hoogproductieve dieraantallen.
  Hoge basisvoedingskwaliteit, controle van de TS, mengnauwkeurigheid en gelijkheid van menging, timing nauwkeurigheid van de mengsels en de continuïteit in de structuurtoevoerleiding

  Wasserbauer heeft een ontwikkeling en testhuis in Oostenrijk met hierop een Koppel fleckvie koeien die het tot een ongelooflijk gemiddeld melken per koe per dag van meer dan 40 liter weten te presteren.

  ^